Құрметті ақпараттық сервистің пайдаланушылары!

Осымен «Ақпараттық есептеу орталығы» АҚ келесіні хабарлайды.

2022 жылғы 31 желтоқсаннан бастап «БЖК мемлекеттік қолдау шараларын ұсынуға өтінімдердің электрондық тізілімі» сервисіне Qoldau.kz веб-портал арқылы қол жеткізу тоқтатылды. Мұрағаттық дерекқорды қарау мүмкіндігі туралы ақпарат қосымша жеткізілетін болады.

Сондай-ақ, мемлекеттік қолдау шараларын және оларға қатысты барлық мәліметтер мен құжаттарды көрсетуге арналған өтінімдер бойынша мұрағаттық деректер базасы қабылдау-тапсыру актісіне сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне берілгенін хабарлаймыз.

Сілтеме бойынша өту

Уважаемые пользователи информационного сервиса!

Настоящим АО «Информационно-учетный центр» сообщает следующее.

С 31 декабря 2022 года доступ к сервису «Электронный реестр заявок на предоставление мер государственной поддержки ДКБ» посредством веб-портала Qoldau.kz прекращен. Информация о возможности просмотра архивной базы данных будет доведена дополнительно.

Также сообщаем, что архивная база данных по заявкам на оказание мер государственной поддержки и всех сопутствующих сведений и документов к ним передана Министерству национальной экономики Республики Казахстан согласно акту приема-передачи.

Перейти