loading... - платформа пайдаланушылары
Бизнес пен азаматтарға арналған
цифрлық платформа
loading...
платформа пайдаланушылары
arrow-l

«Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ
2018 жылғы 30 қазандағы № 621
бұйрығымен бекітілген

Веб-портал qoldau.kz құпиялылық саясаты

1 -тарау . Жалпы ережелер

1. Осы Веб-портал qoldau.kz құпиялылық саясаты (бұдан әрі - Саясат) барлық пайдаланушылар домен атауы https://qoldau.kz/ орналасқан, веб-портал Qoldau.kz (бұдан әрі – Qoldau) қолдану кезінде ұсынған ақпаратқа қатысты қолданыста болады.

2. Qoldau пайдаланушысы, Qoldau-ды пайдалануға бағытталған барлық іс-қимылдарды жүзеге асыра отырып, Саясаттың барлық талаптарын толық қабылдайды және Саясатта сипатталған мақсаттар үшін ұсынылатын деректерді өңдеуге өз еркімен келіседі.

3. Егер Пайдаланушы Саясатпен келіспеген жағдайында, онда ол Qoldau-ды пайдаланудан бас тартуы тиіс.

2 -тарау . Пайдаланушы ның ақпаратын жинау және/немесе өңдеу

4. Осы Саясатта жеке деректерді өңдеу дегеніміз:

- деректер жинау,

– оларды жүйелеу,

– жинақтау,

– көшіру,

– сақтау,

– редакциялау (жаңарту, өзгерту),

– пайдалану,

– иесіздендіру,

- блоктау,

– Қазақстанның қолданыстағы заңнамасында көзделген деректерді жою және өзге де өңдеу түрлері.

5. Qoldau-ды пайдалану келесі пайдаланушы туралы ақпаратын өңдеуге пайдаланушының сөзсіз келісімін білдіреді:

1) жеке деректер.

Бағдарламалық өнімдерін және/немесе сервистерін пайдалану кезінде, Qoldau келесі деректерін қосқанда, бірақ шектемей жинауы және өңдеуі мүмкін: пайдаланушының ЖСН/БСН, пайдаланушының ТАӘ, ұялы телефон нөмірі, туылған күні және/немесе жылы, электрондық пошта мекенжайы, IP-мекен-жайы, қол жеткізу іске асырылатын мобильдік құрылғы туралы мәліметтер, бағдарламалық өнімдерден және/немесе сервистерден кіріп-шығулар күні мен уақыты, операциялық жүйенің нұсқасы, құрылғының бірегей сәйкестендіргіштері.

Жеке деректер тек қана келесі мақсаттар үшін жиналады:

– пайдаланушыны сәйкестендіру;

– пайдаланушыға дербестендіру қызметтерін ұсыну;

– пайдаланушымен байланыс, соның ішінде Qoldau-ды пайдалануға қатысты хабарламаларын, ұсынымдар мен ақпаратын жөнелту, қызметтер көрсету, сондай-ақ пайдаланушының сұрау салуларын өңдеу;

2) жеке деректерге жатпайтын пайдаланушының деректері.

Жеке деректерге жатпайтынын қосқанда, бірақ шектемей, деректердің түрлері:

– жер учаскелері туралы мәліметтер;

– егіс далалары туралы мәліметтер;

– ауыл шаруашылығы техникасы туралы мәліметтер;

– ауыл шаруашылығы жануарлары туралы мәліметтер;

– ауа-райы жағдайлары туралы мәліметтер.

6. Пайдаланушы Qoldau-ды пайдалану кезінде деректермен байланысты барлық іс-қимылдар үшін толық жауапкершілікке жауапты болады. Деректерді берген соң, олардың иеленушісі пайдаланушы қалады.
Деректерді өңдеу мақсатына сәйкес, олар қажетті мерзімінен аспайтын сақталады, бұл ретте пайдаланушы кез келген уақытта деректерді жоюын сұрай алады.

3-тарау. Пайдаланушылардың ақпаратын үшінші тұлғаларға ұсыну

7. Кейбір жағдайларда, Qoldau өнімдер мен қызметтерді ұсыну үшін Qoldau иеленушісімен ынтымақтасушы стратегиялық серіктестерге белгілі бір жеке деректерді ұсына алады. Qoldau иеленушісі тек қана талап етілетін қызметті ұсыну немесе қажетті транзакцияны өткізу үшін қажетті жеке деректердің көлемін ұсынады. Стратегиялық серіктестер осы Саясаттың талаптарын қабылдауға міндеттенеді.
Ақпарат маркетингтік мақсаттар үшін үшінші тұлғаларға ұсынылмайды.

8. Жеке деректерді пайдалану үшін Qoldau жеке деректерді өңдеуге пайдаланушының Келісімін сұрайды.

Пайдаланушының жеке деректері Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарының сұрау салулары бойынша Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген негіздер мен тәртібі бойынша ғана берілуі мүмкін.

4 -тарау . Ақпараттың құпиялылығын сақтау үшін пайдаланылатын қауіпсіздік шаралары

9. Qoldau-да заманауи технологиялар мен ішкі процедуралар бар және ақпаратты сыртқы араласудан, ақпаратқа қол жеткізуге рұқсатсыз әрекеттерден, өзгерістерден, бұрмалаушылықтарды анықтаудан және/немесе электрондық құжаттардың мазмұнын өзгерткеннен, ақпаратты ашудан немесе бұзудан қорғауға бағытталған барлық іс-шараларды жүзеге асырады.

10. Пайдаланушы электрондық цифрлық қолтаңбаны үшінші тұлғаларға бермеуге, өз есепке алу жазбасының деректерін теру кезінде жария етпеуге, бермеуге және жасырмауға міндетті. Барынша қорғанысты қамтамасыз ету үшін вирусқа қарсы бағдарламаларды қолдану және уақытында жаңарту ұсынылады. Осы ұсынымдарды пайдаланушының сақтауы, берілген ақпараттың барынша қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, сондай-ақ электрондық цифрлық қолтаңбаны қолданумен, соның ішінде Интернет арқылы операцияларын жасау кезінде мүмкін болатын тәуекелдерін төмендетуге мүмкіндік береді.

11. Құпиялылық ақпаратын пайдалану «Жеке деректер және оларды қорғау туралы» ҚР-ның Заңымен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

12. Егер пайдаланушының деректері тиісінше емес түрінде қол жеткізілген немесе ашылған жағдайында, онда Qoldau пайдаланушыға кез-келген қолжетімді жолмен хабарлауға міндетті.

5 -тарау . Өзге де ережелер

13. Qoldau-дың пайдаланушысы өзінің бастапқы деректерін MS Excel пішімінде алу мүмкіндігіне ие.

14. Пайдаланушының сұрау салуы бойынша Qoldau кез келген сәйкестендіру ақпаратын алып тастауға міндеттенеді, бірақ Qoldau бұрын жасалған кез-келген резервтік көшірмелерден ақпаратты жоюға міндетті емес.

15. Компания Саясатқа өзгерістер және/немесе толықтыруларды жариялау арқылы немесе Qoldau-да жаңа редакциясымен біржақты тәртіпте өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізуге құқылы. Өзгерістер жарияланған соң дереу күшіне енеді, сондықтан Qoldau-ды үнемі қарап тұру ұсынылады.

16. Qoldau иеленушісі өзгерген жағдайда пайдаланушылар кез-келген қолжетімді тәсілмен хабарланады. Жаңа Qoldau иеленушісі осы Саясатты пайдаланушыларға қатысты сақтауға міндеттенеді.

Байланыс

Сіз Құпиялылық саясатына қатысты мәселелер бойынша хабарласу үшін төменде орналасқан байланысын пайдалануыңызға болады.

Мекенжайы:

Қазақстан, 010000

Астана қ., Республика

даңғылы, 29-үй

E-mail:

iac@gosreestr.kz

Тел.: (7172) 552981

Басты

Кіру

Қызметтер

Меню